1. Uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika – IWE

2. Uprawnienia personelu badań nieniszczących zgodnie z PN EN ISO 9712 i PN EN 473

3. Uprawnienia budowlane