Badania nieniszczące – NDT

Oferujemy wykonanie badań nieniszczących odlewów, odkuwek, wyrobów walcowanych oraz złączy spawanych w zakresie:

1. Badań wizualnych (VT).

2. Badań penetracyjnych (PT)

3. Badań magneto-proszkowych (MT)

4. Badań ultradźwiękowych (UT).

Opracowujemy instrukcje wykonania badań konkretnych produktów w odniesieniu do międzynarodowych norm, m.in.:

1. Dyrektywy ciśnieniowej PED 97/23/WE

2. ASME BPVC

3.  PN-EN 1090.

4. AD2000 Regelwerk.

Usługi przeprowadzane są wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i certyfikowany personel.